HanDiX erbjuder skrivstöd (några exempel)

  • Sammanställning av teknisk dokumentation, speciellt där resultatet skall vara lätt att förstå
  • Översättning eller anpassning av tekniska manualer och bruksanvisningar till begriplig svenska (eller engelska)
  • Hjälp vid strukturering och formulering av projektansökningar (såväl på svenska som engelska)
  • Korrekturläsning av texter, eller hela skrifter, såväl på engelska som på svenska
  • Produktion av tekniska texter för internt eller externt bruk (Nyhetsbrev, artiklar, projektansökningar m.m.)

Vi har ett underlag (på engelska) till en relativt komplex användarmanual. Den verkar inte särskilt väl strukturerad och är kanske alldeles för omfattande. Nu vill vi ha en enkel och lättbegriplig handbok på svenska och som passar våra operatörer. I samband med detta vill vi även att operatörerna skall få en grundläggande utbildning på instrumentet/apparaten. Vi engagerar HanDiX för bägge uppgifterna.

Vi skall skriva en projektansökan till Vinnova/EU och skulle vilja ha stöd vid utformningen av ansökan så att den både blir säljande och beskriver vad vi vill göra. HanDiX deltar gärna i den typen av arbete, vi kontaktar dem.

Vår nya produkt/process vill vi beskriva i en artikel i vår personaltidning. Vi avser sedan att erbjuda information även till facktidningarna. Vi skulle ju kunna skriva den själva, men det är svårt att få loss den erforderliga tiden. Vi kontaktar HanDiX för en förutsättningslös diskussion om ett lämpligt upplägg.

Företaget deltar som talare vid en internationell konferens. Konferensen innehåller även många andra intressanta föredrag. Visserligen distribueras det "Proceedings" från konferensen, men vi skulle vilja ha en sammanfattning fokuserad på de föredrag som är viktigast ur vårt perspektiv. Den avser vi sedan distribuera internt. Vi kollar om vi kan skicka HanDiX som vår "skrivande representant" till konferensen/mässan.

Vi vill göra en presentationsfil för våra säljare som på ett bra sätt sammanfattar de fördelar som vår relativt komplexa produkt erbjuder, samt på ett enkelt sätt presentera dess funktion.

Vi skickar underlag till HanDiX så får de fundera ut hur detta bäst och enklast skall presenteras och sedan återkomma med ett förslag. 

Kontakta gärna HanDix 070-44 99 99 6