Under mina senaste 35 år har jag ofta, tillsammans med många andra, varit med och arrangerat ett flertal konferenser inom mina primära intresseområden. Dessutom har jag under min tid som seniorforskare och produktchef på STFI producerad en hel del dokument och rapporter.

En del av detta redovisas, med lite varierande detaljeringsgrad, i bifogade dokument och länkar.

NOTERA att mycket av bifogad dokumentation endast är tillgänglig efter att du registrerat dig.
SAMT att många dokument är historiska varför eventuella länkar kanske inte längre fungerar.

 

STFI (senare STFI-Packforsk, Innventia, och nu Rise BioEchonomy)

Vid STFI bedrevs den mät- och process-tekniska forskningen inom Fysikavdelningen, "FA". På 1980-talet och fram till 1995 utgjorde FA en viktig brygga mellan praktisk tillämpning i fabrik och grundläggande akademisk forskning inom mät- och styr-teknik. Som ett led i den ambitionen startade FAs avdelningschef. Sven Gunnar Edlund ett "företag i företaget" som fich namnet STFI OptiSensor.

Syftet med verksamheten var att säkerställa att forskningsresultaten snabbt kom ut i praktisk användning och att säkerställa ett nära samarbete mellan kundföretagen och forskningen under den första kritiska etableringsfasen. På detta sätt fick Svensk industri ett rejält försprång i utnyttjande av ny forskningslandvinningar samtidigt som forskningen inom FA snabbt fick värdefull kunskapsåterföring från användarna så att produkterna snabbt kunde utvecklas och förbättras.

Genom det nära samarbetet med avnämarna fick STFI ofta värdefulla idéer till nya forskningsprojekt som utvecklade forskningsverksamheten ytterligare i en positiv riktning.

Läs mer om arbetet vid STFI här


ITF Automationsdagar

ITF Automation är en ideell förening för alla som är intresserade av professionell automation och mätteknik. Sedan 1987 har föreningen arrangerat konferensen "ITF Automationsdagar".

Undertecknad höll det första föredraget på itf Automationsdagar 1992, och har sedan varit med och arrangerat konferensen varje år från 1995/96-2019, oftast med speciellt ansvar för Automations- eller mät-sessionen. De senare åren med huvudansvar för konferensens genomförande.

Läs mer om ITF Automationsdagar här


Control Systems

"Control Systems" är en konferensserie som startades av Sven Gunnar Edlund och Lennart Eriksson vid STFI i början av 1980-talet. Undertecknad har i olika roller deltagit i arrangerandet av nedanstående konferenser.

• Control Systems 2018, Charlotte, NC (Organizing Committee)
• Control Systems 2012, New Orleans (International Program Committee)
• Control Systems 2010, Stockholm (International Program Committee och den lokala organisationen)

Läs mer om Control Systems, dess historia, och de enskilda kongferenserna, här


The European Forest-based Sector Research Forums

The European Forest-based Sector är en organisation av organisationer med syftet att samverka för att åstadkomma ett bra utbyte från EUs olika forskningsprogram. Lennart Eriksson var drivande och arrangerade två betydelsefulla konferenser under vilka jag fick möjligheten att biträda i organisationsarbetet. 

• The European Forest-based Sector Research Forum 2005, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)
• European Conference on Progress in Pulp and Paper Research 1996, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson).

Läs mera om FBS Research Forums här