STFI:s öden och äventyr 1942-2010 - fakta - minnen - reflektioner.

Lennart Eriksson har sammanställt en bok som beskriver STFIs utveckling genom åren.

STFIsHistoriaLEm

Gunnar Svedberg (f.d./dåvarande, vd på Innventia) skriver:

Detta är en bred exposé över vad som lett fram till dagens Innventia. I boken tar Lennart Eriksson upp flera dimensioner av utvecklingen.

STFI/Innventias utveckling sätts in i ett forskningspolitiskt sammanhang. Beskrivningen väcker många intressanta och viktiga frågor om hur industrinära forsknings- och utvecklingsverksamhet kan bedrivas. Boken har därmed ett värde också i ett bredare institutssammanhang.

Men boken vänder sig kanske framförallt till alla som haft beröring med den skogsindustriella forskningen och särskilt de som haft anknytning till STFI/Innventia. För tidigare och nuvarande anställda, men också många andra, kommer boken att vara spännande läsning och väcka många minnen. Läs den här.

(Notera: Det är inställningarna i din egen bläddrare som avgör om pdf-filen kommer att visas direkt i din bläddrare (browser), eller om den kommer att laddas ner till din dators "Downloads"-mapp (där du sedan kan läsa dem genom en pdf-läsare, som Acrobat Reader).

Boken i tryckt form kan även beställas genom Lennart Eriksson, mobiltelefon 0705-23 19 42. 


Sagan om Aneroxia STFina

AnorexiaSTFinaNippe Hylander höll ett uppskattat tal under festmiddagen i samband med Ekmandagarna 1994. Talet, som senare publicerades i SPCIs husorgan Svensk Papperstidning sammanfattade på ett tankeväckande sätt många tankar och känslor kring den pågående omdaningen av STFI.

Läs talet här.


Ytterligare information om STFI (med ett speciellt fokus på forskningsverksamheten vid Fysikavdelningen) hittar du efter inloggning. 

Några rubriker:

STFI Fysikavdelning, "FA" (Startad av Lennart Eriksson och sedan ledd av Sven Gunnar Edlund)
STFI OptiSensor (Om STFI OptiKappa och andra mätsystem)
STFI Bridgeklubb (Klubben startades av Jan-Erik Gustafsson och undertecknad 2011)

Notera att många historiska dokument kan innehålla länkar till sidor som inte längre finns, eller inte uppdateras.