Varför heter företaget HanDiX? (Uttalas "handix")

HanDi är skapat från "Hansson Digital", eftersom verksamheten till största delen bedrivs med utgångspunkt från Digital Information på nätet eller i datorn.

HanDi (vanligen stavat handy) betyder på engelska "Convenient" eller "Comfortable" vilket på svenska blir ungefär "Bekvämt Att Ha Till Hands". HanDiX vill vara just det.

X kan tolkas som "Lösningen på problemet", men också som en 'valfri variabel' som kan anpassas efter uppdragets art.

HanDiX erbjuder innovativa lösningar, främst genom tekniskt stöd och skrivstöd för industri och akademi.

HanDiX är ett moms-registrerat AB med f-skatt. HanDiX är ett SME enligt EU:s definition.

 

 Kontakt


Jag som driver HanDiX.se är
Åke Hansson
Tillika Ansvarig Utgivare.

Telefon: 070-44 99 99 6

 

HanDiX AB

Momsreg.nr/VAT-nr SE556908967401,
Godkänd för F-skatt.

Med över trettio års erfarenhet från de mest skilda områden, men oftast kopplat till mätning och styrning kopplat till skogsindustriella processer och med ett brett nätverk som täcker allt ifrån forskning och innovation till marknadsföring, försäljning och produktion, så ser jag fram emot att få en möjlighet att diskutera kring hur HanDiX kan bidra till Din framgång

Välkommen att kontakta mig per mejl eller telefon / Åke Hansson

Erfarenheter

 • från flera betydande pappers och massabruk
 • från flera stora leverantörer av automationssystem
 • från ledande non-profit innovations- och forskningsföretag
 • medlem i ITF Automation och ISA

Ett urval av speciella mät- och styrsystemerfarenheter

 • tvärsprofilstyrning, främst på planviramaskiner
 • barkhaltsmätning, exempelvis i renserier
 • kappatalsmätning i kokerier och blekerier
 • röntgenbaserad mätning av vedegenskaper
 • scannande NIR-mätning
 • radioaktiv massmätning på löpande bana
 • tjockleksmätning på ark
 • fuktmätning med IR, mikrovåg och RF

Organiserade Konferenser

 • itf Automationsdagar (varje år sedan 1995-2019, oftast med speciellt ansvar för Automations-sessionen)
 • Control Systems 2022,
 • Control Systems 2018, Charlotte, NC (Organizing Committee)
 • Control Systems 2012, New Orleans (International Program Committee)
 • Control systems 2010, Stockholm (International Program Committee och den lokala organisationen)
 • The European Forest-based Sector Research Forum 2005, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)
 • European Conference on Forest-based Sector Research 1996, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)