HanDiX erbjuder tekniskt stöd (några exempel…)

  • Analys av data (exempelvis on-line data från en processlinje eller ett försök)
  • Strategiskt stöd avseende nya mätsystem, nya tillämpningar och nya marknader
  • Analys av mätsystem (gärna on-line baserade), deras användning och kalibrering
  • Som bollplank vid utveckling och användning av komplexa system i processindustrin
  • Stöd vid nationella eller internationella projektansökningar kopplade till industriella processer
  • Människa-Maskin-interaktion. Hur skall "datorn prata" för att bli förstådd på enklaste sätt.
  • Utförande av utvalda delar av F&U-inriktade projekt

Vi har ett speciellt projekt där vi skulle behöva tillfällig förstärkning och samtidigt få in ny kompetens. Vi kontaktar HanDiX, de kan säkert hjälpa oss.

Vi har mycket obearbetade data från processen/försöket. Dessa borde kunna användas mer effektivt än vad vi hittills mäktat med. Hur skall vi finna tid för en lite grundligare utvärdering? Vi kontaktar HanDiX för en förutsättningslös diskussion.

Hur fungerar mätaren egentligen. Mäter den det vi tror? Kalibrerar vi den på rätt sätt? Vi ber HanDiX kolla upp systemet.

Vår mätidé borde kunna användas inom processindustrin också, men vi vet inte riktigt vilka behov som finns där eller vilka krav som ställs för dessa tillämpningar. Vi kontaktar HanDiX för att diskutera igenom olika tänkbara tillämpningsområden innan vi ger oss in på den marknaden.

Det finns en potential för att utveckla en framgångsrik produkt efter det lyckade exjobbet. Men det krävs kanske mer arbete innan den kan finna en plats på marknaden. Vi kontaktar HanDiX för att testa lite av våra tankar.

Vi har idéer för ett bra projekt, men innan vi försöker oss på att övertyga vår egentliga målgrupp så vill vi förbereda oss genom att testa våra tankar mot en "djävulens advokat" så att vi verkligen kan trimma våra argument. Vi kontaktar en oberoende part som HanDiX, det är bättre att vi själva lär känna svagheterna innan vi ger oss ut i den riktiga hetluften.

Vi vill gärna samverka med industrin/akademin i ett projekt, men vi känner att vi kanske inte riktigt talar samma språk. Vi borde ta hjälp av någon som både förstår vår verklighet och den andra sidan. Vi kontaktar HanDiX och kollar hur de kan hjälpa till. De kanske till och med kan vara "Vår Ambassadör" som säkerställer att vi får en effektiv informationsöverföring åt båda hållen.

Vi har haft vårt gamla dataprogram i många år nu och det börjar bli dags att byta ut det. Vi vill passa på att modernisera det så att det blir enklare och effektivare att använda. Men vi vet inte riktigt hur, och vi litar inte riktigt på att leverantörens säljare/konsulter ger oss den rätta bilden heller. Vi skulle vilja ta in en leverantörsobunden kompetens som kan förstärka vår egen inför den kommande upphandlingen. Med HanDiX hjälp kan vi skaffa oss en bättre förståelse för våra egna behov och bättre förstå vad leverantören säger så att systemet blir bättre anpassat till vår verksamhets krav.

Vi har frågor som rör vår nya teknik, speciellt användningen av den. Vi tycker att vi vet väldigt mycket, men är lite osäkra på om vi vet tillräckligt. Vi bjuder in en obunden part som HanDiX till vår nästa WorkShop så kan vi tillföra nya perspektiv och testa våra argument innan vi går vidare till nästa steg.

Vi behöver skaffa oss ett LabView-baserat operatörsgränssnitt till vårt instrument. HanDiX kan säkert sätta sig in i funktionen och leverera en bra lösning. Vi kontaktar HanDiX för en förutsättningslös diskussion.

Kontakta gärna HanDiX, 070-44 99 99 6