Under mina senaste 35 år har jag ofta, tillsammans med många andra, varit med och arrangerat ett flertal konferenser inom mina primära intresseområden. Dessutom har jag under min tid som seniorforskare och produktchef på STFI producerad en hel del dokument och rapporter.

En del av detta redovisas, med lite varierande detaljeringsgrad, i bifogade dokument och länkar.

NOTERA att mycket av bifogad dokumentation endast är tillgänglig efter att du registrerat dig.
SAMT att många dokument är historiska varför eventuella länkar kanske inte längre fungerar.

 

STFI (senare STFI-Packforsk, Innventia, och nu Rise BioEchonomy)

Vid STFI bedrevs den mät- och process-tekniska forskningen inom Fysikavdelningen, "FA". På 1980-talet och fram till 1995 utgjorde FA en viktig brygga mellan praktisk tillämpning i fabrik och grundläggande akademisk forskning inom mät- och styr-teknik. Som ett led i den ambitionen startade FAs avdelningschef. Sven Gunnar Edlund ett "företag i företaget" som fich namnet STFI OptiSensor.

Syftet med verksamheten var att säkerställa att forskningsresultaten snabbt kom ut i praktisk användning och att säkerställa ett nära samarbete mellan kundföretagen och forskningen under den första kritiska etableringsfasen. På detta sätt fick Svensk industri ett rejält försprång i utnyttjande av ny forskningslandvinningar samtidigt som forskningen inom FA snabbt fick värdefull kunskapsåterföring från användarna så att produkterna snabbt kunde utvecklas och förbättras.

Genom det nära samarbetet med avnämarna fick STFI ofta värdefulla idéer till nya forskningsprojekt som utvecklade forskningsverksamheten ytterligare i en positiv riktning.

Läs mer om arbetet vid STFI här


ITF Automationsdagar

ITF Automation är en ideell förening för alla som är intresserade av professionell automation och mätteknik. Sedan 1987 har föreningen arrangerat konferensen "ITF Automationsdagar".

Undertecknad höll det första föredraget på itf Automationsdagar 1992, och har sedan varit med och arrangerat konferensen varje år från 1995/96-2019, oftast med speciellt ansvar för Automations- eller mät-sessionen. De senare åren med huvudansvar för konferensens genomförande.

Läs mer om ITF Automationsdagar här


Control Systems

"Control Systems" är en konferensserie som startades av Sven Gunnar Edlund och Lennart Eriksson vid STFI i början av 1980-talet. Undertecknad har i olika roller deltagit i arrangerandet av nedanstående konferenser.

• Control Systems 2018, Charlotte, NC (Organizing Committee)
• Control Systems 2012, New Orleans (International Program Committee)
• Control Systems 2010, Stockholm (International Program Committee och den lokala organisationen)

Läs mer om Control Systems, dess historia, och de enskilda kongferenserna, här


The European Forest-based Sector Research Forums

The European Forest-based Sector är en organisation av organisationer med syftet att samverka för att åstadkomma ett bra utbyte från EUs olika forskningsprogram. Lennart Eriksson var drivande och arrangerade två betydelsefulla konferenser under vilka jag fick möjligheten att biträda i organisationsarbetet. 

• The European Forest-based Sector Research Forum 2005, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)
• European Conference on Progress in Pulp and Paper Research 1996, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson).

Läs mera om FBS Research Forums här

Detta menyval länkar vidare till mer information från HanDiX.

Vad du ser under denna meny beror på vad du är inloggad som.

 

HanDiX erbjuder skrivstöd (några exempel)

 • Sammanställning av teknisk dokumentation, speciellt där resultatet skall vara lätt att förstå
 • Översättning eller anpassning av tekniska manualer och bruksanvisningar till begriplig svenska (eller engelska)
 • Hjälp vid strukturering och formulering av projektansökningar (såväl på svenska som engelska)
 • Korrekturläsning av texter, eller hela skrifter, såväl på engelska som på svenska
 • Produktion av tekniska texter för internt eller externt bruk (Nyhetsbrev, artiklar, projektansökningar m.m.)

Vi har ett underlag (på engelska) till en relativt komplex användarmanual. Den verkar inte särskilt väl strukturerad och är kanske alldeles för omfattande. Nu vill vi ha en enkel och lättbegriplig handbok på svenska och som passar våra operatörer. I samband med detta vill vi även att operatörerna skall få en grundläggande utbildning på instrumentet/apparaten. Vi engagerar HanDiX för bägge uppgifterna.

Vi skall skriva en projektansökan till Vinnova/EU och skulle vilja ha stöd vid utformningen av ansökan så att den både blir säljande och beskriver vad vi vill göra. HanDiX deltar gärna i den typen av arbete, vi kontaktar dem.

Vår nya produkt/process vill vi beskriva i en artikel i vår personaltidning. Vi avser sedan att erbjuda information även till facktidningarna. Vi skulle ju kunna skriva den själva, men det är svårt att få loss den erforderliga tiden. Vi kontaktar HanDiX för en förutsättningslös diskussion om ett lämpligt upplägg.

Företaget deltar som talare vid en internationell konferens. Konferensen innehåller även många andra intressanta föredrag. Visserligen distribueras det "Proceedings" från konferensen, men vi skulle vilja ha en sammanfattning fokuserad på de föredrag som är viktigast ur vårt perspektiv. Den avser vi sedan distribuera internt. Vi kollar om vi kan skicka HanDiX som vår "skrivande representant" till konferensen/mässan.

Vi vill göra en presentationsfil för våra säljare som på ett bra sätt sammanfattar de fördelar som vår relativt komplexa produkt erbjuder, samt på ett enkelt sätt presentera dess funktion.

Vi skickar underlag till HanDiX så får de fundera ut hur detta bäst och enklast skall presenteras och sedan återkomma med ett förslag. 

Kontakta gärna HanDix 070-44 99 99 6

HanDiX erbjuder tekniskt stöd (några exempel…)

 • Analys av data (exempelvis on-line data från en processlinje eller ett försök)
 • Strategiskt stöd avseende nya mätsystem, nya tillämpningar och nya marknader
 • Analys av mätsystem (gärna on-line baserade), deras användning och kalibrering
 • Som bollplank vid utveckling och användning av komplexa system i processindustrin
 • Stöd vid nationella eller internationella projektansökningar kopplade till industriella processer
 • Människa-Maskin-interaktion. Hur skall "datorn prata" för att bli förstådd på enklaste sätt.
 • Utförande av utvalda delar av F&U-inriktade projekt

Vi har ett speciellt projekt där vi skulle behöva tillfällig förstärkning och samtidigt få in ny kompetens. Vi kontaktar HanDiX, de kan säkert hjälpa oss.

Vi har mycket obearbetade data från processen/försöket. Dessa borde kunna användas mer effektivt än vad vi hittills mäktat med. Hur skall vi finna tid för en lite grundligare utvärdering? Vi kontaktar HanDiX för en förutsättningslös diskussion.

Hur fungerar mätaren egentligen. Mäter den det vi tror? Kalibrerar vi den på rätt sätt? Vi ber HanDiX kolla upp systemet.

Vår mätidé borde kunna användas inom processindustrin också, men vi vet inte riktigt vilka behov som finns där eller vilka krav som ställs för dessa tillämpningar. Vi kontaktar HanDiX för att diskutera igenom olika tänkbara tillämpningsområden innan vi ger oss in på den marknaden.

Det finns en potential för att utveckla en framgångsrik produkt efter det lyckade exjobbet. Men det krävs kanske mer arbete innan den kan finna en plats på marknaden. Vi kontaktar HanDiX för att testa lite av våra tankar.

Vi har idéer för ett bra projekt, men innan vi försöker oss på att övertyga vår egentliga målgrupp så vill vi förbereda oss genom att testa våra tankar mot en "djävulens advokat" så att vi verkligen kan trimma våra argument. Vi kontaktar en oberoende part som HanDiX, det är bättre att vi själva lär känna svagheterna innan vi ger oss ut i den riktiga hetluften.

Vi vill gärna samverka med industrin/akademin i ett projekt, men vi känner att vi kanske inte riktigt talar samma språk. Vi borde ta hjälp av någon som både förstår vår verklighet och den andra sidan. Vi kontaktar HanDiX och kollar hur de kan hjälpa till. De kanske till och med kan vara "Vår Ambassadör" som säkerställer att vi får en effektiv informationsöverföring åt båda hållen.

Vi har haft vårt gamla dataprogram i många år nu och det börjar bli dags att byta ut det. Vi vill passa på att modernisera det så att det blir enklare och effektivare att använda. Men vi vet inte riktigt hur, och vi litar inte riktigt på att leverantörens säljare/konsulter ger oss den rätta bilden heller. Vi skulle vilja ta in en leverantörsobunden kompetens som kan förstärka vår egen inför den kommande upphandlingen. Med HanDiX hjälp kan vi skaffa oss en bättre förståelse för våra egna behov och bättre förstå vad leverantören säger så att systemet blir bättre anpassat till vår verksamhets krav.

Vi har frågor som rör vår nya teknik, speciellt användningen av den. Vi tycker att vi vet väldigt mycket, men är lite osäkra på om vi vet tillräckligt. Vi bjuder in en obunden part som HanDiX till vår nästa WorkShop så kan vi tillföra nya perspektiv och testa våra argument innan vi går vidare till nästa steg.

Vi behöver skaffa oss ett LabView-baserat operatörsgränssnitt till vårt instrument. HanDiX kan säkert sätta sig in i funktionen och leverera en bra lösning. Vi kontaktar HanDiX för en förutsättningslös diskussion.

Kontakta gärna HanDiX, 070-44 99 99 6

Varför heter företaget HanDiX? (Uttalas "handix")

HanDi är skapat från "Hansson Digital", eftersom verksamheten till största delen bedrivs med utgångspunkt från Digital Information på nätet eller i datorn.

HanDi (vanligen stavat handy) betyder på engelska "Convenient" eller "Comfortable" vilket på svenska blir ungefär "Bekvämt Att Ha Till Hands". HanDiX vill vara just det.

X kan tolkas som "Lösningen på problemet", men också som en 'valfri variabel' som kan anpassas efter uppdragets art.

HanDiX erbjuder innovativa lösningar, främst genom tekniskt stöd och skrivstöd för industri och akademi.

HanDiX är ett moms-registrerat AB med f-skatt. HanDiX är ett SME enligt EU:s definition.

 

 Kontakt


Jag som driver HanDiX.se är
Åke Hansson
Tillika Ansvarig Utgivare.

Telefon: 070-44 99 99 6

 

HanDiX AB

Momsreg.nr/VAT-nr SE556908967401,
Godkänd för F-skatt.

Med över trettio års erfarenhet från de mest skilda områden, men oftast kopplat till mätning och styrning kopplat till skogsindustriella processer och med ett brett nätverk som täcker allt ifrån forskning och innovation till marknadsföring, försäljning och produktion, så ser jag fram emot att få en möjlighet att diskutera kring hur HanDiX kan bidra till Din framgång

Välkommen att kontakta mig per mejl eller telefon / Åke Hansson

Erfarenheter

 • från flera betydande pappers och massabruk
 • från flera stora leverantörer av automationssystem
 • från ledande non-profit innovations- och forskningsföretag
 • medlem i ITF Automation och ISA

Ett urval av speciella mät- och styrsystemerfarenheter

 • tvärsprofilstyrning, främst på planviramaskiner
 • barkhaltsmätning, exempelvis i renserier
 • kappatalsmätning i kokerier och blekerier
 • röntgenbaserad mätning av vedegenskaper
 • scannande NIR-mätning
 • radioaktiv massmätning på löpande bana
 • tjockleksmätning på ark
 • fuktmätning med IR, mikrovåg och RF

Organiserade Konferenser

 • itf Automationsdagar (varje år sedan 1995-2019, oftast med speciellt ansvar för Automations-sessionen)
 • Control Systems 2022,
 • Control Systems 2018, Charlotte, NC (Organizing Committee)
 • Control Systems 2012, New Orleans (International Program Committee)
 • Control systems 2010, Stockholm (International Program Committee och den lokala organisationen)
 • The European Forest-based Sector Research Forum 2005, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)
 • European Conference on Forest-based Sector Research 1996, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)