2020logo

ITF Automationspris 2020

2020pic

ITF Automationspris 2020. Från vänster: Stefan Björkegren (Endress+Hauser), Peter Lillieström (Siemens),
Anders Åström (Pristagare), Rickard Lycke (ITF Automation), Dennis Furberg (Pristagare), Peter Wallin (PiiA). (Foto ITF Automation/ ÅH)
[Eleverna Elias Gustavsson och Henrik Backlund hade bägge giltigt förfall och finns inte med på bilden]

I samband med itf Automationsdagar 2020 delades för sextonde året ITF Automations fina Automationspris ut. Priset instiftades av ITF Automation till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF Automation vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser ytterligare kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde vid ITF Automationsdagar i Eriksbergshallen i Göteborg den 5-6 februari 2020 under högtidliga former och under ledning av Rickard Lycke, itf:s nuvarande ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag/organisationer" som valt att stödja ITF Automation i detta arbete.

ITF Automationspris 2020 tilldelas

Dels - Lärarna Anders Åström och Dennis Furberg vid Strömbackaskolan i Piteå

Motivering

Förtjänstfulla utbildningsinsatser krävs för att säkra svenska industrins konkurrenskraft och vikten av att utbilda anställningsbara, problemlösande instrumenttekniker och operatörer kan inte nog understrykas. För att skapa bättre förutsättningar för automationsutbildningen i Piteå driver Anders Åström och Dennis Furberg ett större projekt som bland annat innebär nya lokaler samt ny, modern, utrustning. Med denna satsning kommer Strömbackaskolan fortsatt kunna förse industrin med konkurrenskraftiga automations- och instrumenttekniker.

Anders har under nästan 30 år, på bland annat ÅF och Fischer & Porter, samlat på sig en lång och gedigen erfarenhet inom industriell automation och mätteknik. Genom att kombinera denna kunskap med ny teknik, ständigt nya idéer och ett problem- och projektbaserat lärande lyckas han entusiasmera och engagera sina elever så att de tar del av och tillgodogör sig en förstklassig utbildning inom industriell automation och mätteknik.

Dennis har genom sitt genuina allmänna teknikintresse samt gedigna kunskap inom datorkommunikation och programmering bidragit till att förbättra utbildningen inom automation och mätteknik på El- och energiprogrammet i Piteå. Hans entusiasm för allt tekniskt smittar av sig på eleverna och får dem att ständigt söka nya utmaningar, hitta nya intressen samt se nya lösningar på både gamla och nya problem. 

2020picture2

Dels - Eleverna Elias Gustavsson och Henrik Backlund på El och Energiprogrammet, inriktning Automation, vid Strömbackaskolan Piteå

Elias har, från att ha samlat på sig en stor andel sena ankomster och missade skoldagar, på ett föredömligt sätt styrt om sitt beteende och under de senaste sex månaderna skött tidspassningen minutiöst. Företaget han gjorde APL på under hösten (Reglerteknik i Norr) hade bara bra saker att säga om hans prestation på arbetsplatsen, ”Bästa APL-eleven vi haft!”.
Elias visade väldigt stort engagemang under hela APL-perioden och infann sig på arbetsplatsen även på lovdagar. Elias är dessutom en bra kompis och en positiv drivkraft för övriga elever i klassen. Han visar även i sitt gymnasiearbete prov på sin nya arbetsmoral där med stor flit bygger en modell av en hiss som senare skall användas i undervisningen.

Henrik har tidigare gått inriktningen Elteknik med fokus på Larm, men då han bytte skola p.g.a. en värvning till Piteås J20 lag i hockey hamnade han på automationsinriktningen istället. Eftersom Henrik inte fått möjlighet att läsa mät- och styrteknik på sin förra skola var han nu tvungen att läsa den och en kurs i entreprenörskap parallellt med den övriga utbildningen. Detta har han klarat med bravur och är enligt läraren en av de bästa eleverna i klassen. Han har gjort stora framsteg i alla kurser trots underläget med att läsa parallella kurser och trots den fysisk och psykisk ansträngningen som det innebär att spela hockey på proffsnivå. Henrik är dessutom en mycket sympatisk person som vill alla runt omkring sig väl och gärna guidar andra som har det svårt.

Starkt stöd från företag och organisationer som värnar om den framtida kompetensförsörjningen

ITF Automation:s Automationspris är sedan sexton år starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. ITF Automations ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och automationsingenjörerna för att skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till de prisceremonisponsorer som har valt att stödja ITF Automations arbete i denna strävan.

Prisutdelningsceremonin 2020 stöds av...

Som guldpartner

 2020guld

Som silverpartner

 2020silver


 

2019logo

 ITF Automationspris 2019

2019picture

Förväntansfulla pristagare och industriella partnerorganisationer inför utdelningen av ITF FRAMTIDSPRIS 2019

Dag Björklöf (Professor, EU-rådgivare, mm) initierade under sin tid som ordförande i föreningen de allra första Automationsdagarna som gick av stapeln redan 1988, då i Elektrum i Kista. Årets itf Automationsdagar är således de trettioförsta i föreningens anrika historia.

Itf har för 2019 valt att lyfta fram en lärare och fem elever vid en automationsklass på en skola som på ett föredömligt sätt verkar för den framtida kompetensförsörjningen inom branschen.

ITF Automations FRAMTIDSPRIS 2019

Tilldelas

Klass PGEA1 – linje Automation,  vid Perstorps tekniska gymnasium

2019picture

ITF Framtidspristagare 2019 (från vänster) Alvin Karlsson, (i bakgrunden ITF Automations Ordförande, Rickard Lycke),
Mattias Hagelkvist, Marcel Yang, Timmy Ta, Marcus Sandell, samt längst till höger Erica Olofsson (Lärare)

Motivering

Klassen uppmärksammas för att de tillsammans med sina lärare utvecklats till bra representanter för den kommande generationen av Automationsingenjörer. Inte minst har eleverna, tillsammans med sina handledare, på ett utomordentligt sätt tacklat de utmaningar de mött under det ArbetsPlatsförlagda Lärandet (APL)

Om skolan

Perstorps Gymnasium arbetar inte bara tätt tillsammans med ägaren Perstorp AB utan även tillsammans med ett flertal automationsintensiva företag i regionen. Skolan har dessutom en könsfördelning bland elever och lärare som är exemplarisk samt en enastående hög andel elever med godkända slutbetyg.

Starkt stöd från företag och organisationer som värnar om den framtida kompetensförsörjningen

ITF Automation:s Automationspris är sedan femton år starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. ITF Automations ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och automationsingenjörerna för att skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till de prisceremonisponsorer som har valt att stödja ITF Automations arbete i denna strävan.

Prisutdelningsceremonin 2019 stöds av...

Som Guldpartner

 2019guld

Som Silverpartner

 2019silver


2018logo

Itf Automationspris 2018

2018picture

Fr.v. Mats Renfors, Dag Björklöf och Börje Wigren

I samband med itf Automationsdagar 2018 delades för fjortonde gången itf:s fina Automationspris ut till välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser ytterligare kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Dag Björklöf och Rickard Lycke, itf:s nuvarande ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag" som valt att stödja itf i detta arbete.

Dag Björklöf (Professor, EU-rådgivare, mm) initierade under sin tid som ordförande i föreningen de allra första Automationsdagarna som gick av stapeln redan 1987, då i Elektrum i Kista. Årets itf Automationsdagar är således de trettionde i föreningens anrika historia.

Itf Automationspris för 2018:

Itf har för 2018 valt att lyfta fram två automationsingenjörer som under många år, var och en på sitt sätt, bedrivit ett mycket framgångsrikt automationsarbete inom sina respektive företag. De har bägge gjort stora insatser som vi i ITF bedömer väl förtjänar att lyftas fram.

Pristagarna 2018 är...

 

Börje Wigren, tidigare Holmen, Norrköping

Börje har under ett mycket långt yrkesliv framgångsrikt drivit små som stora automationsprojekt inom skogsindustrin och energisektorn både i Sverige och utomlands.

Med en kombination av nyfikenhet, kompetens och mod har Börje vågat ta sig an stora tekniska utmaningar och investeringsbeslut. Han har ett sinne för detaljer och har med åren fått en unik insikt om de långsiktiga följderna av varje beslut. Han har jobbat med allt från massa- och pappersindustrin till sågverk, vatten- och vindkraft. När chansen infunnit sig har han med framgång korsbefruktat tekniska lösningar mellan dessa verksamhetsområden.

Med stort driv och entusiasm har Börje varit en inspirationskälla för alla som haft förmånen att möta honom i karriären. Börje har vågat ta sig an både tekniska och ekonomiska utmaningar som utvecklat svensk industri i allmänhet och svensk automation i synnerhet.

Som en bekräftelse för denna gärning tilldelas Börje Wigren ITFs Automationspris 2018.

Mats Renfors, LKAB, Kiruna

Mats har under hela sin yrkeskarriär varit verksam vid LKAB i Kiruna, där han från första början varit, och fortfarande är, en brinnande och drivande eldsjäl för automation i dess olika former.

Förutom att verka för diverse specifika automationslösningar har Mats haft nyckelroller när det gäller generell höjning av automationskompetensen inom LKAB. Han har exempelvis starkt drivit på för att införa ny automationsteknik.

Ett exempel på det senare är hans avgörande insatser när det gäller att introducera ny simuleringsteknik på företaget. I dag används simuleringar inom LKAB bl.a. för operatörsträning, produktionsplanering och design av automationslösningar.

Det känns helt rätt att vi i ITF nu kunnat tilldela Mats Renfors ITF Automationspris för 2018 och därmed kunnat lyfta fram hans viktiga automationsinsatser genom åren.

 

Prisceremonisponsorer 2018:

itf:s Automationspris är sedan drygt dussinet år starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och automationsingenjörerna för att skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till de prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan.

2018partners


 2017logo

Itf Automationspris 2017

 2017picture

Prisutdelningsceremonin Itf Automationspris 2017:
Fr.v. Rickard Lycke (Itf), Börje Eriksson, Kenneth Karlsson, Daniel Lind (Rejlers), Bo Ottosson (Siemens)

I samband med itf Automationsdagar 2017 delades för trettonde gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Rickard Lycke, itf:s ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag" som valt att stödja itf i detta arbete.

Itf stora Automationspris för 2017 tilldelades: Börje Eriksson, Automationsingenjör, Metsä Board, Husum

Itf Framtidspris för 2017 tilldelades: Kenneth Karlsson, Lärare, Kungsbacka kommun teknikcollege

Styrelsens prismotiveringar följer nedan...

Börje Eriksson har arbetat med automationsfrågor sedan han i början av 1980-talet anställdes som instrumentmekaniker vid det som nu heter Metsä Board i Husum. Redan från början visade han ett stort intresse för styr och reglerfrågor.

Tillsammans med några kollegor fick Börje ansvaret för företagets kvalitetsstyrsystem (mätramssystem) på pappersmaskinerna. I samband med detta så tog Börjes intresse för reglertekniska frågor fart och han har därefter legat i framkant när det gäller optimering av processtyrningar inom företaget, liksom inom skogsindustrin i stort. Vid uppstarter och projekt trimmar och optimerar han reglerkretsar på ett systematiskt sätt för att så smidigt och snabbt som möjligt få maskinerna att producera enligt uppställda mål.

Han har under en lång tid också varit engagerad inom SSG:s instrumentkommitté där han framförallt arbetat med reglerfrågor.

Börje har också arbetat en hel del med internutbildning av personal inom detta område och har framförallt varit ledande i att ta fram en automationsutbildning för operatörer. Den har blivit otroligt uppskattad genom att den på ett jordnära och lättfattligt sätt beskrivit samspelet med processen vilket lett till att operatörerna har fått en mycket bättre förståelse för hur olika regleringar fungerar i processen och vad de själva kan göra när det inte fungerar optimalt.

Börje har ofta handlett praktikanter från både grundskola och gymnasium. I de allra flesta fall har det resulterat i att ungdomarna lämnat praktiken med ett stärkt intresse och en fördjupad förståelse av hur teorierna fungerar i praktiken.

Som person har Börje bidragit till en bra dialog mellan drift- och underhållspersonal vilket medfört att felsökning och förbättringar kunnat genomföras väldigt smidigt. Det gynnar i slutändan den totala tillgängligheten och produktiviteten i fabriken.

Börje har verkligen genom hela sitt yrkesverksamma liv på ett engagerande sätt använt, fördjupat och delat med sig av sin kunskap, till stor nytta för såväl sitt företag som för kollegor och ungdomar på väg in i yrket. En värdig Automationsingenjör som itf gärna vill uppmuntra med itf:s Stora Automationspris.

Kenneth Karlsson är en lärare vars lärargärning inom mekatronik området rönt stor uppskattning bland elever, föräldrar, kollegor och företag både lokalt regionalt nationell och internationellt.

Flera av hans elever har kammat hem fina medaljer och placeringar i World Skills , Euro Skills och Yrkes-SM.

Tillsammans med kollegor i Europa bedriver han skolutveckling på hög nivå inom konceptet ”European Class” som nu är inne på sitt tredje europeiska utvecklingsprojekt med inriktning på mekatronik, denna gång kopplat till Industry 4.0.

För det första projektet prisades projektgruppen av EU-kommissionen med utmärkelsen ’A success story’. Inom ramen för dessa europeiska projekt får inte bara eleverna som studerar mekatronik en chans att läsa en del av sin utbildning utomlands utan tillsammans utvecklar även yrkeslärare på området undervisningen för att skapa en mer attraktiv utbildning i linje med industrins efterfrågade kompetens.

Kenneth är motorn i utvecklingen av ”European Class” inom industriell automation.

Tack vare sitt skolutvecklingsarbete anlitas Kenneth numer även av Lärarhögskolan för att tala om hur man skapar bra kvalitet i yrkesutbildningen.

Kenneths vision är att det kan skapas en enhetlig europeisk yrkesutbildning i industriell automation baserad på industrins kompetensbehov och som leder fram till yrkescertifikat av den typ som finns i andra branscher.

Vi i itf är hedrade att få lyfta fram personer som Kenneth Karlsson och hoppas att han fortsätter sitt tålmodiga arbete i samma anda. 

 

itf:s Automationspris är sedan drygt dussinet år starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och automationsingenjörerna för att skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till de prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan.

 

2017partners


2016logo

Itf Automationspris 2016

2016picture

Prisutdelningen på itf Automationsdagar 2016: Från vänster: Rickard Lycke / Itf, Joakim Askviken / ABB, Stefan Björkegren / Endress + Hauser,
Göran Iraeus / OmniProcess, Ove Söderholm / Rejlers, Johan Bengtsson / Göteborgs tekniska College, Thomas Stetter / Siemens

 

I samband med itf Automationsdagar 2016 delades för tolfte gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att Dag efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området "professionell automation" och speciellt för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kan stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prisutdelningen skedde under högtidliga former under ledning av Rickard Lycke, itf:s ordförande, samt med medverkan av representanter för de "guldföretag" som valt att stödja itf i detta arbete, Joakim Askviken, ABB, Stefan Björkegren, Endress&Hauser, Ove Söderholm, Rejlers samt Thomas Stetter, Siemens.

Itf stora Automationspris för 2016 tilldelades: Johan Bengtsson, Göteborgs tekniska College, Göteborg

Itf Framtidspris för 2016 tilldelades: Göran Iraeus, OmniProcess AB, Västerås

Prismotiveringarna lyder...

Johan Bengtsson är en lärare som inte stannar vid att lära eleverna vad som står i kursplanerna. Han jobbar varje dag med att inspirera och engagera elever i ny teknik genom att tänka verklighet och nytta.

I sitt arbete vid Göteborgs tekniska College började Johan tillsammans med elever, studenter och leverantörer med att skapa en egen bilfabrik och nu även ett Modellhus som styrs med KNX. Vi är många som har sett Johans projekt ”Möjligheternas Värld” på de stora mässorna.

Hans engagemang gör att han inte längre ”bara” jobbar som lärare utan också ägnar en stor del av sin arbetstid åt att åka runt till gymnasieskolor för att informera och inspirera både lärare och elever. Han är eldsjälen som visar unga människor att industri och teknik är ett framtidsyrke för både tjejer och för killar.

Glädjande är att vi vet att Johan har fler spännande projekt på gång.

Vi i ITF är hedrade att få lyfta fram en person som Johan Bengtsson och hoppas att han fortsätter i samma anda.

 

Göran Iraeus har länge engagerat sig för att öka den teoretiska kunskapen inom nivå- och flödesmätning samt pH och konduktivitet, bl.a. som initiativtagare och en starkt drivande kraft till de årligen återkommande fortbildningsdagar som arrangeras av OmniProcess AB.

Upplägget på fortbildningsdagarna är sådant att såväl den som är relativt ny i branschen och den som har många års erfarenhet kan tillgodogöra sig ny, direkt tillämpbar, kunskap.

I en industri som vår, där det är av yttersta vikt att alla har en hög kompetensnivå, har Göran således bidragit till att ge många olika kategorier, såsom instrumentare, konstruktörer och processingenjörer de verktyg de behöver för att kunna optimera sina anläggningar.

Han tog initiativet till fortbildningsdagarna redan år 2003 vilket hitintills inneburit att fler än 1400 personer ifrån hela landet fått nya kunskaper som de kunnat använda för att stärka och utveckla svensk industri.

Vi är alltså många som har Göran att tacka för både fördjupade kunskaper och en ökad förståelse för våra processer.

itf:s Automationspris är starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till följande prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan.


 

2015logo

ITF Automationspris går 2015 in på andra decenniet

 2015picture

Glada mottagare av itf Automationspris 2015       (foto. Dagmar Zitkova)
itf Framtidspris: Filip Eng (till vänster)        itf Stora Automationspris: Anders Klein (till höger)

 

I samband med itf Automationsdagar 2015 delades för elfte gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta automationare. Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att han efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

itf vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just professionell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i itf:s och Dag Björklöfs anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks. Läs mera i statuterna.

Prismotiveringarna lyder...

Filip Eng är god representant för "Framtidens Automationsingenjörer". Han gick ut gymnasiet med inriktning Automation med toppbetyg 2011
 och erövrade sedan en silvermedalj i grenen "Industriell Styrning" vid de Europeiska yrkesmästerskapen 2012 i Belgien, för att sedan erövra en GULD-medalj vid yrkes-VM i Leipzig påföljande år.

Filip visade ett enormt engagemang inför tävlingarna Euroskills och WorldSkills (som tävlingarna kallas internationellt). Hans lärare vittnar om att han tränat som ingen annan gjort före honom. Filip hade ett mål och han genomförde det och nådde sin dröm.

Filip är numera även personlig tränare för vår nye svenske mästare i Industrial control. (Simon Mattson).

Anders Klein har i sitt mångåriga arbete på Preems Raffinaderi i Lysekil positivt bidragit till Preems utveckling inom både instrumentering och automation.

Under sina 15 år på Preem, först som teknikspecialist, därefter som instrumentgruppchef och nu senast tillbaka som teknikspecialist, har Anders alltid varit positiv till att bidra med sin kunskap. Speciellt uppskattas hans insatser i utvecklingen av Preems olika fältbussystem och underhållssystem (AMS).

Med sitt stora intresse och sin djupa kunskap löser Anders effektivt de mest kluriga utmaningar och har stort fokus på̊ mätnoggrannhet och praktisk nytta. En stor instrumentare.

itf:s Automationspris är starkt etablerat och har stor legitimitet i branschen. itf:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår bransch. Itf styrelse vill framföra ett mycket varmt tack till följande prisceremonisponsorer som har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan.

2015partners


2015logo

ITF Automationspris delas ut för tionde gången 2014

2014picture

JOHAN THÖRN och PEDER HÄGGLUND

Flankerade av Joakim Askviken, ABB och Peter Danckwardt-Lillieström, Siemens, till vänster och Magnus Persson, Rejlers. Bilden till höger, Dag Björklöf.

I samband med itf Automationsdagar 2014 delades för tionde gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta "automationare". Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att han efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat.

Således till personer som verkar i ITF:s och Dag Björklöfs anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks.

Prismotiveringarna lyder...

PEDER HÄGGLUND har i sitt arbete på Iggesunds Bruk engagerat verkat för att lyfta automationsfrågorna ute i fabriken i nära samverkan med ledning, drift och underhåll.

Genom breda insatser såväl tekniskt som organisatoriskt har fabrikens konkurrenskraft stärkts.

Peder har under många år visat ett stort engagemang, vi vill gärna kalla det patos, genom att effektivt tillämpa mät- och styrteknik ute i processerna.

 

JOHAN THÖRN utmärkte sig redan under gymnasietiden på Etec som en mycket duktig elev och beslöt sedan att fortsätta på Automationsingenjörs-utbildning i ytterligare två år.
Med målmedveten inställning och ett stort intresse har Johan angripit automationsteknikens alla svårigheter. Han har på ett konstruktivt sätt lärt sig allt som utbildningen har erbjudit och mer därtill. Johan har även på ett mycket bra sätt tagit till sig kunskaper från de företag han praktiserat hos. Han har också en god förmåga att se sambandet mellan teknik och ekonomi.
Johan är ett föredöme för ungdomar som vill utbilda sig inom automationsområdet.

itf:s Automationspris är starkt etablerat och har legitimitet i branschen. ITF:s ambition är att kontinuerligt höja statusen på automationsområdet och skapa attraktionskraft kring vår industri. Följande prisceremonisponsorer har valt att stödja itf:s arbete i denna strävan. 

2014guld

2014silver


 2015logo

Itf AUTOMATIONSPRIS 2013

tilldelades två stolta pristagare

2013picture

Jan Björkman, LKAB (till vänster) och Erik Hamrén, Lindholmens Tekniska Gymnasium (till höger)
mellan dem, Joakim Askviken, ABB (Co-Sponsor)

 

I samband med itf Automationsdagar 2013 delades för nionde gången itf:s fina Automationspris ut till två välförtjänta "automationare". Priset instiftades av itf till Dag Björklöfs ära år 2005, i samband med att han efter ett långt engagemang i itf:s styrelse avgick som ordförande i föreningen.

ITF vill med priserna uppmärksamma personer som kan tjäna som föredömen och inspirationskällor för andra som är verksamma inom området och för ungdomar, som genom pristagarnas insatser kanske stimuleras att välja en bana inom just industriell automation eller något därtill kopplat. Således till personer som verkar i ITF:s och Dag Björklöfs anda och som därmed bidrar till att den svenskbaserade industrins internationella konkurrenskraft stärks.

Prismotiveringarna för årets pristagare lyder:

JAN BJÖRKMAN har en yrkesverksam livsgärning som mät- och automationstekniker vid LKAB. Han har bildat skola för hur man designar, specificerar och implementerar stora automations-system. Hans senaste bidrag är automationen vid LKAB:s KK4 anläggning. Riktigt intressant blir det när man begrundar Jannes synsätt kring mätnoggrannhet och vad som är praktiskt möjligt i verklig industriell miljö, med hänsyn till existerande standarder och vad tillverkarna lovar.

ERIK HAMRÈN har i många år arbetat som automationslärare vid Lindholmens tekniska Gymnasium i Göteborg. Många kan vittna om hans stora engagemang, hans gedigna kunskaper och förmåga att entusiasmera sina elever. I samband med itf:s arbete med den nya gymnasiereformen, Gy11, föreslog vi att Erik skulle få förtroendet att utveckla automationsinriktningen på El- och energiprogrammet. Han tog sig entusiastiskt an uppgiften och skrev, parallellt med sitt ordinarie arbete, förslag som nu ligger till grund för dagens gymnasieutbildning inom Automationsprogrammet.


2015logo

Glada ITF Pristagare 2012

 2012picture

Fredrik Svensson, Dynamate              Krister Forsman, Perstorp

 

Under Automationsdagarna 2012 delades ITF:s bägge  Automationspris till Dag Björklöfs ära ut.

Det första priset tilldelades Krister Forsman och det andra Fredrik Svensson, med prismotiveringar enligt nedan. Det var två mycket glada pristagare som verkligen uppskattade att deras arbete är känt och uppskattat av många automationsingensjörer runt om i Sverige.

 

Krister Forsman, Perstorp

Krister Forsman (till höger på bilden) är doktor i reglerteknik med examen från Linköpings Tekniska Högskola. Han har mångårig erfarenhet av reglertekniska tillämpningar inom skogsindustri och kemisk industri, nu senast som Senior Expert i processreglering vid Perstorp Specialty Chemicals AB. Krister är författare till boken "reglerteknik för processindustrin" en nyckelteknologi som spelar en viktig roll vid optimering av produktionseffektivitet och kapacitet. Boken ger en grundlig introduktion till reglerteknik ur ett industriellt perspektiv med fokus på praktiska tillämpningar, snarare än den bakomliggande teorin och riktar sig i första hand till användare oavsett bakgrund, men även till studenter och forskare som vill fördjupa sig i praktisk reglerteknik. Den skiljer sig från många andra framställningar i det att läsaren inte behöver kunna matematik på högskolenivå.

 

Fredrik Svensson, Dynamate / Scania

Fredrik Svensson (till vänster) är känd för sina mycket goda kunskaper inom underhåll och automation vid Scania AB. Han har ägnat en stor del av sin tid åt utbildning och har alltid visat ett stort engagemang för elever, lärare och skolledning. Fredrik har varit sakkunnig och medverkat i utformningen av olika utbildningar inom elteknik och automation för att därmed ge eleverna bästa förutsättningar till arbete och samtidigt erbjuda svensk industri kvalificerade tekniker. Han har varit drivande för fortbildning av lärare och själv deltagit i undervisningen, en förebild som engagerat sig i skolan och verkat utifrån sin profession som tekniker och underhållschef. Som kronan påverket fick Fredrik vara med och utexaminera ut en hel klass Automationsingenjörer där alla var erbjudna anställning efter avslutad utbildning.


2015logo

Lyckliga pristagare på itf Automationsdagar 2011

2011picture12011picture2

Johnny Johnsén, CocaCola, Jordbro       Per-Ola Olsson, OKG, Oskarshamn

Itf:s Stora Automationspris 2011 till Dag Björklöfs ära tilldelades Per-Ola Olsson, OKG i Oskarshamn

Per-Ola (PO) Olsson är verksam på OKG (Oskarshamns kraftgrupp) och är kanske framförallt känd för sina goda kunskaper inom mätteknikområdet.

Under flera år har han därutöver engagerat sig i utvecklingen av gymnasieutbildningen inom el- och energiprogrammets automationsutbildning för att säkerställa att den möter industrins behov.

PO har mycket aktivt medverkat i det nationella råd som tagit fram riktlinjerna för denna utbildning inom ramen för GY2011.

PO är även pappa till den avancerade processmodell som byggts upp för undervisningsändamål och bland annat finns på Etec i Oskarshamn. I modellen, som innehåller all tänkbar utrustning inom mät- och reglerteknik, pumpas hela 4000 liter vatten runt. Vidare har han varit initiativtagare och drivande för boken "Mätteknik för processindustrin" vilken har getts ut av SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

 

Itf:s Automationspris 2011 till Dag Björklöfs ära tilldelades Johnny Jonsén, CocaCola i Jordbro

Johnny Jonsén har under en lång tid arbetat med drift och underhåll av automationsutrustningen på Coca Colas fabrik i Jordbro strax utanför Stockholm.

Hans roll och plats i organisationen har varierat genom åren, men Johnny har alltid visat lite extra omtanke och engagemang för alla de mätinstrument för flöde, tryck och temperatur som finns i processen. Genom Johnnys och hans kollegors insatser har produktionsanläggningen i Jordbro idag en av världens mest noggranna dryckesberedningar.


2015logo

ITF Automationspris 2010

 2010picture

"Leve pristagarna!"
I år var Dag Björklöf på plats för att själv dela ut prisen. Här hyllar han Håkan Nilsson och Ulf Hamrin vid prisutdelningen på Astoria

Brinner för automation

Årets vinnare av Itf:s Stora Automationspris för 2010 heter Ulf Hamrin, i dag projekt- och servicechef i Sverige för Emerson Process Management.

Den officiella förklaringen från Itf låter så här: "Ulf har i olika roller och på olika sätt drivit på i många angelägna automationsfrågor genom åren. Hans stora engagemang och entusiasm har därmed påtagligt påverkat utvecklingen av automationsområdet i Sverige, inte minst hos slutanvändare men även hos konsulter och leverantörer."

Ulf Hamrin har även varit aktiv inom Itf, som föreläsare och aktiv i valberedningen. Han har även arbetat många år med standardiseringsarbete.

- Jag brinner för standardisering av fältbussar, konstaterar han.

Mer lokal verksamhet ett mål

Ulf Hamrin tycker att itf gör stor nytta för automationsområdet, inte minst har insatserna på utbildningsområdet varit viktiga.

- Itf är inne på rätt spår. Det jag skulle vilja se mer av är lokal verksamhet, de flesta inom Itf har svårt att resa långt för möten och lokala arrangemang skulle vara ett sätt att öka aktiviteten. Itf Automationsdagar är ett utmärkt arrangemang, men det borde vara mer aktivitet under året, och mer lokal aktivitet behövs för att åstadkomma detta.

Utbildningsentusiast mottagare av itf:s Automationspris

Håkan Nilsson är lärare vid Österänggymnasiet i Kristianstad, och länge aktiv inom olika arbetsgrupper vid Skolverket. Han medverkade i flera år i arbetet med att utforma den kommande gymnasiereformen. När det såg illa ut för automationsämnet engagerade han Itf som allierad i arbetet, något som ser ut att bära frukt i det förslag som Skolverket nu tagit fram.

- Jag vill verkligen tacka Jerker Delsing och Swen Ytterman för de insatser itf gjort, säger Håkan Nilsson i dag.
Itf har gjort stor nytta i arbetet med gymnasiereformen.

Itf instiftade sina automationspriser år 2004

Båda priserna instiftades för att uppmärksamma personer som gjort värdefulla insatser inom automationsområdet. Juryn består av Itf:s styrelse.

Priserna instiftades även för att uppmärksamma Itf:s förre ordförande, innovatören bakom Automationsdagarna, Dag Björklöf. Priserna består förutom äran även av 25 000 kronor respektive 10 000 kronor samt ett fint diplom.


2015logo

ITF Automationspris 2009

 2009picture

ITF Automationspris 2009 till Dag Björklöfs ära utdelades under itf Automationsdagar till
två välförtjänta automationsproffs, Lars-Erik Andersson (t.h.) och Ove Karlsson (t.v.)

Lars-Erik Andersson har en lång lärargärning inom automationsområdet.

Den spänner från starten på gymnasiet i Sundsvall till utbildningar i Marin Automation i Brasilien i FN:s regi. Han har skrivit ett antal läroböcker i ämnet av vilka ett par har översatts till andra språk.

Kring de kurser han utvecklat har han även byggt upp ett antal övningsutrustningar. Hans tjänster har även tagits i anspråk av några Universitet. Parallellt med sin lärargärning har Lars-Erik även fungerat som konsult inom processautomation. Lars-Erik har tydligt bidragit till utvecklingen av automationskunnandet i Sverige och andra länder.

Ove Karlsson

Ove Karlsson har under en lång rad år drivit frågan om provning av instrument inom automationsområdet. Han har kraftfullt engagerat sig i Stiftelsen för Instrument Provning, SIP. Inom ramen för SIP och medlemskapet i SIREP provas kontinuerligt ett antal instrument som bedömts intressanta av industrin. Oves arbete är mycket värdefullt för vidareutvecklingen av instrumentkvalitet.


2015logo
GRATTIS Bengt, och GRATTIS Bengt!!
ITF Automationspristagare 2008

 2008picture

Bengt Eiserman, Fyrisskolan, Uppsala. ITF Ordförande Jerker Delsing. Bengt Nilsson, Korsnäs-Frövi.

 

I samband med ITFs tjugonde Automationsdagar delades ITF Automationspris till Dag Björklöfs ära ut till två välförtjänta automationspersoner.

Bengt Nilsson från Korsnäs-Frövi

Bengt (t.h.) har under sitt yrkesverksamma liv arbetat med att omvandla teoretiska kunskaper från universitet och högskolor till praktisk nytta i produktionen.

I sitt arbete med att öka kvalitet och produktion vid kartongmaskinen på Korsnäs Frövi har han engagerat såväl KTH som Lunds Tekniska högskola vilket resulterat i två licentiatavhandlingar, ett doktorsarbete och ett tjugotal examensarbeten.

Arbetet har spänt över info-system, lab-system och integration av laboratorie- och processdata för att skapa "information" av "data", och inte minst det ambitiösa projektet att med matematiska modeller och simuleringsteknik skapa en "virtuell kartongmaskin".

Riktigt ända dit har man inte kommit, men man har inom företaget höjt kunskapsnivån kring processerna, och bland annat kunnat korta av tiderna för omställning mellan olika typer av produktion. Något som snabbt lönar sig vid ett företag som Korsnäs Frövi, som växlar mellan ett antal olika produkter som alla tillverkas i en mycket snabb process.

Bengt Eiserman på Fyrisskolan i Uppsala

Bengt (t.v.) har som gymnasielärare på Fyriskolan varit en eldsjäl kring utbildning av våra kommande generationer av instrumentare. I hans arbete finner vi flertalet exempel på högintressanta utvecklingar av undervisningmaterial och laborationsexempel med stort innovativt inslag.

Exempelvis har han utvecklat en reglercentral lämpad för labundervisning på gymnasienivå. Varvid han skapat en stark förankring för sin approach ur både industriellt och akademiskt perspektiv.

Bengt har även engagerat sig i frågor kring var hans elever får arbete och hur landets gymnasieskolor utifrån samverkan med industrin kan utveckla sina utbildningar. Detta för att ge eleverna en utbildning som ligger väl i linje med industrins behov. Samtidigt som den kan locka ungdomar att välja en inriktning där det finns en tydlig väg ut i arbetslivet.


2015logo

ITF Automationspris 2007

 

ITFs Stora Automationspris 2007

Dag Toijer tilldelas Dag Björklöfs stora Automationspris för sitt outtröttliga arbete med att sprida kunskap och nyheter inom automationsområdet samt för sin konstruktiva förmåga att kritiskt granska och skapa debatt kring ny teknik, eller ibland, avsaknaden av ny teknik.

ITFs "Ungdoms-"Automationspris 2007

Jerry Lindblom tilldelas Dag Björklöfs lilla Automationspris för en framgångsrik lärargärning där han skapar unga ingenjörer med förmåga till industriell tänkande och med specialistkunskaper kring trådlösa inbyggda system och industriell mätteknik.


2015logo

ITF Automationspris 2006

ITF:s Stora Automationspris 2006

Gert Fladda tilldelas Dag Björklöfs stora automationspris 2006 för ett internationellt framstående forsknings och utvecklingsarbete inom mätteknik för pappersindustrin.
Detta arbete har lett till mätinstrument som idag direkt förbättrar produktiviteten i världens pappersindustrier.

ITF:s "Ungdoms-"Automationspris 2006

Göran Malmberg tilldelas Dag Björklöfs lilla automationspris 2006 för sitt hängivna och framstående arbete med utbildning och certifiering inom regler och mätteknik främst för pappersindsutrin.


2015logo

ITF Automationspris 2005

ITFs Stora Automationspris 2005

Stefan Rönnbäck, 25.000 kronor för att han med en outtröttlig entusiasm under lång tid mycket framgångsrikt engagerat sig inom det industriella reglerområdet som lärare, forskare och ingenjör.

ITFs "Ungdoms-"Automationspris 2005

Monica Johansson tilldelades 5.000 kronor för sitt examensarbete med titeln ”Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum” som lett till direkt påverkan på läromedel för matematik utbildningen i grundskolan.

Jan Niemi tilldelades 5.000 kronor för sitt examensarbete, ” Non-destructive ultrasonic evaluation of a thin polycrystalline diamond layer bonded to a hard metal disc” som lett till industriell tillämpning i industriell drift vid Element6 i Robertsfors.