STFI:s öden och äventyr 1942-2010 - fakta - minnen - reflektioner.

Lennart Eriksson har sammanställt en bok som beskriver STFIs utveckling genom åren.

STFIsHistoriaLEm

Gunnar Svedberg (f.d./dåvarande, vd på Innventia) skriver:

Detta är en bred exposé över vad som lett fram till dagens Innventia. I boken tar Lennart Eriksson upp flera dimensioner av utvecklingen.

STFI/Innventias utveckling sätts in i ett forskningspolitiskt sammanhang. Beskrivningen väcker många intressanta och viktiga frågor om hur industrinära forsknings- och utvecklingsverksamhet kan bedrivas. Boken har därmed ett värde också i ett bredare institutssammanhang.

Men boken vänder sig kanske framförallt till alla som haft beröring med den skogsindustriella forskningen och särskilt de som haft anknytning till STFI/Innventia. För tidigare och nuvarande anställda, men också många andra, kommer boken att vara spännande läsning och väcka många minnen. Läs den här.

Boken i tryckt form kan även beställas genom Lennart Eriksson, mobiltelefon 0705-23 19 42. 


Ytterligare information om STFI (med ett speciellt fokus på forskningsverksamheten vid Fysikavdelningen) hittar du efter inloggning. 

Några rubriker:

STFI Fysikavdelning, "FA" (Startad av Lennart Eriksson och sedan ledd av Sven Gunnar Edlund)
STFI OptiSensor (Om STFI OptiKappa och andra mätsystem)
STFI Bridgeklubb (Klubben startades av Jan-Erik Gustafsson och undertecknad 2011)

Notera att många historiska dokument kan innehålla länkar till sidor som inte längre finns, eller inte uppdateras.