På denna sida samlas texter med svagare koppling till just min egen bakgrund inom området "Mätning och styrning inom processindustrin", men som ger en förtydligande fördjupning av den mycket spännande bransch som jag arbetat i under hela mitt yrkesverksamma liv.

Världsunik pionjärsatsning i Gruvön

OlleAlsholm

På Gruvöns Bruk i Grums gjordes under 1960-talet en för tiden helt världsunik satsning på datorbaserad produktions- och processtyrning. I projektet samverkade Billerud med IBM Nordiska Laboratorier på Lidingö, som hade fått IBMs uppgift att undersöka möjligheterna för industriellt utnyttjande av datorer.

Projektet omfattade inte endast styrning av hela pappersproduktionsprocessen, inklusive mälderi, utan även produktionsplanering för samtliga fem pappersmaskiner i pappersbruket, produktionsövervakning, produktionsdatarapportering samt kvalitetsdatarapportering.

Vid den tiden fanns vid Nordiska Labortoriet även akademisk reglerexpertis, som kunde använda verkliga industriella data i sin forskning. Karl Johan Åström blev med tiden professor vid LTH där han kom att leda en världsberömd reglerinstitution.

Resultatet av projektet blev ett styrsystem som levde i många decennier. Det huserade i två datorer som kallades "IBM 1800 Röd" respektive "IBM 1800 Blå". Systemen var fortfarande i drift när jag själv lämnade Skoghalls Bruk 1986. (Då låg såväl Gruvöns Bruk som Skoghalls Bruk inom STORA-koncernen).

Så här inleder Olle Alsholm sin egen beskrivning av projektet: "Ingen kunde väl drömma om att den vetenskapliga utvecklingen inom reglerteknikområdet skulle göra ett hopp upp till en helt ny nivå, när reglerteoretiker i mitten av 1960-talet fick tillgång till verkliga data i en form som kunde vidarebearbetas och vidareutvecklas. Och inte heller att en liten datamaskin i det för USA, där vetenskapen främst utvecklades, avlägsna Värmland under många år skulle bli centrum för de mest avancerade vetenskapliga konferenserna inom området.
Att så skedde var framförallt en följd av en av Tryggve Bergeks många visioner – Bergek som var platschef vid Gruvön och senare Billeruds tekniske direktör och slutligen vd."

Olle Alsholm har beskrivit projektet i ett kapitel i boken ”Att göra skillnad – ingenjörer berättar” utgiven av Carlssons Bokförlag och producerad i samarbete med Skogsindustrins Industrihistoriska Utskott 2017. (ISBN 978 91 7331 8754.)

Läs mer:

Notera: Det är inställningarna i din egen bläddrare som avgör om nedanstående pdf-filer kommer att visas direkt i din bläddrare (browser), eller om de kommer att laddas ner till din dators "Downloads"-mapp (där du sedan kan läsa dem genom en lämplig pdf-läsare, som Adobe Acrobat Reader).

Alsholm Olle, "Världsunik pionjärsatsning i Gruvön", särtryckt kapitel ur ovanstående bok.
(ISBN 978-91-984963-0-7).
Projektrapporten: "lntegrated computer control of a paper machine: Joint Billerud - IBM symposium, Grums and Säffle, June 2-3, 1966".