Under denna sida kommer diverse konferenser att visas


Under mina senaste 35 år har jag ofta, tillsammans med många andra, varit med och arrangerat ett flertal konferenser inom mina primära intresseområden.

Dessa redovisas, med lite varierande detaljeringsgrad, i bifogade dokument och länkar.

Mina egna konferensbidrag redovisas separat under menyvalet "Dokument". 

NOTERA att mycket av bifogad dokumentation endast är tillgänglig efter att du registrerat dig.
SAMT att många dokument är historiska varför många länkar inte längre fungerar.


ITF Automationsdagar

ITF Automation är en ideell förening för alla som är intresserade av professionell automation och mätteknik. Sedan 1987 har föreningen arrangerat konferensen "ITF Automationsdagar".

• itf Automationsdagar, varje år från 1995-2019, (oftast med speciellt ansvar för Automations- eller mät-sessionen. De senare åren med huvudansvar för konferensens genomförande)

Läs mer om ITF Automationsdagar


Control Systems

"Control Systems" är en konferensserie som startades av Sven Gunnar Edlund och Lennart Eriksson vid STFI i början av 1980-talet.

• Control Systems 2018, Charlotte, NC (Organizing Committee)
• Control Systems 2012, New Orleans (International Program Committee)
• Control Systems 2010, Stockholm (International Program Committee och den lokala organisationen)


The European Forest-based Sector Research Forums

The European Forest-based Sector är en organisation av organisationer med syftet att samverka för att åstadkomma ett bra utbyte från EUs olika forskningsprogram. Lennart Eriksson var drivande och arrangerade två betydelsefulla konferenser under vilka jag fick möjligheten att biträda i organisationsarbetet. 

• The European Forest-based Sector Research Forum 2005, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)
• European Conference on Progress in Pulp and Paper Research 1996, Stockholm (Tillsammans med Lennart Eriksson)


För mer information om konferenserna, se undermenyerna (kräver registrering)